Erfgoededucatie

 

Hoe geeft je erfgoededucatie een plek in het lesprogramma van de school?

 

“In het primair onderwijs sluit erfgoededucatie aan bij kerndoel 56 in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie, 'De leerlingen verwerven enige kennis over, en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed,' en bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld”. (LKCA)

 

  • Om erfgoededucatie structureel en plek te geven in het curriculum van de school, maak ik samen met de school een plan, en koppel desgewenst daar lessen en projecten aan.

 

  • Op aanvraag ontwerp ik ook lessenseries waarbij erfgoededucatie wordt gekoppeld aan andere vakken. Je kunt daarbij denken aan kunst en muziek, maar ook aan geschiedenis, aardrijkskunde, taal, rekenen, etc. Het thema en doel wordt gekozen in overleg met de school.