Interdisciplinair cultuuronderwijs

 

Als school en ouders wil je dat kinderen zich kunnen ontwikkelen op hun eigen unieke manier. In het bijzonder bij cultuuronderwijs gun je ieder kind dat het zijn creativiteit kan ontwikkelen, dat het zich aangesproken voelt, dat het in een flow is, en dat het zich tevreden en voldaan voelt over de gemaakte opdracht.

 

Deze wensen van leerkrachten en ouders zijn voor mij, naast kwaliteit, het uitganspunt bij mijn kunst- en cultuuronderwijs. Ik werk bij één opdracht met meerdere kunstdisciplines zoals beeldend, muziek, literatuur, drama. Creativiteit, eigenheid en samenwerken zijn daarbij belangrijke componenten. Het ontwerp dat ik hiervoor heb ontwikkeld vindt zijn oorsprong in het onderzoek (dit wordt een linkje) dat ik heb gedaan tijdens mijn studie Master Kunsteducatie. Mijn conclusie was o.a. dat het gebruik van verschillende disciplines een positief effect heeft op de motivatie en de beleving van de leerling en op het resultaat van de opdracht.

 

 

Mogelijkheden:

  • Eén project. De grootte van het project wordt in overleg met de cultuurcoördinator en/of de leerkrachten vastgesteld.

  • Een serie projecten verdeeld over het jaar, dat aansluit bij de leerlijn.

  • Structureel in het curriculum: een aantal lessen per maand, aansluitend bij de leerlijn.

  • De doelen, de vorm en het thema worden in overleg vastgesteld.