Museumeducatie.

 

Het aantal schoolbezoeken aan het museum laat een dalende lijn zien. Hoe kunnen we deze trend keren? Door als museum niet langer uit te gaan van een eigen ontwikkeld aanbod, maar door de samenwerking met de school te zoeken en aan te sluiten bij de wensen en cultuur van de school.

 

“Het ontwikkelen van op maat gesneden programma’s voor het onderwijs is niet voor iedereen weggelegd” (Ocker van Munster, 10-2015)

Het is echter mijn passie!


Als afstudeerproject voor mijn Masterstudie heb ik eerst de educatie bij verschillende musea onderzocht. Daarna heb ik het toegespitst op het gebruik van meerdere kunstdisciplines bij kunstbeschouwing. De uitkomst was verrassend. Na een proef met leerlingen die een tentoonstelling bezochten, constateerde ik dat ze enthousiast en gemotiveerd aan de slag gingen en tijdens de opdracht persoonlijke kunstervaringen opdeden.

 

Als zzp’er werk ik graag samen met het museum. Met mijn achtergrond en ervaring ben ik een waardevolle aanvulling voor de afdeling educatie en PR.  In het contact met scholen onderzoek ik waar behoefte aan is.  Vervolgens ontwerp ik projecten en lessen, die aansluiten bij de expositie en bij de wensen van de school.